Pusjka Helene Cohn

Behandlingssamtaler

Børn / unge og deres forældre tilbydes behandlingssamtaler, altid forudgået af en afklarende familiesamtale. Formålet med den afklarende samtale er at der etableres en fælles forståelse af problemet, samt at såvel barnet / den unge som forældrene er med til at aftale hvordan vi planlægger at løse problemet.

Behandlingssamtalerne kan være med barnet / den unge, med forældrene eller med familien, afhængigt af planen vi lægger i fællesskab ved den afklarende samtale. Ved den afklarende samtale lægger vi en foreløbig plan, og laver de første aftaler for behandlingssamtaler, både hvornår de finder sted og hvem der deltager i de enkelte samtaler.

Oftest vil et sådant planlagt forløb også indeholde endnu en familiesamtale, til sidst, hvor vi sammen gør status. Ved statussamtalen aftaler vi enten at fortsætte forløbet, eller at afslutte det. Hvis vi aftaler at fortsætte, så vil vi igen aftale hvornår de kommende samtaler finder sted, samt hvem der deltager i de enkelte samtaler.

Supervision

Supervision, rådgivning, vejledning og undervisning tilbydes til professionelle der arbejder med og behandler børn, unge, voksne og familier. Det kan f.eks. være pædagogisk personale på døgninstitutioner, lærere og andet personale på skoler, sygeplejersker på hospitaler eller socialrådgivere, familiebehandlere, kontaktpersoner og andre i kommunale forvaltninger.

Supervision og personligt udviklingsarbejde (tidligere egenterapi) tilbydes til psykologer der ønsker at opnå autorisation fra Psykolognævnet samt psykologer der ønsker specialist- eller supervisorgodkendelse fra Dansk Psykolog Forening.

Supervision tilbydes til læger der arbejder med børn, unge, voksne og familier, også med henblik på godkendelse som Specialist i psykoterapi fra Dansk Psykiatrisk Selskab samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Supervisionen kan tilbydes individuelt eller i grupper.  Supervisionen kan foregå på supervisandernes arbejdsplads.