Pusjka Helene Cohn

Supervision og undervisning

Supervision, rådgivning, vejledning og undervisning tilbydes til professionelle der arbejder med og behandler børn, unge, voksne og familier. Det kan f.eks. være pædagogisk personale på døgninstitutioner, lærere og andet personale på skoler, sygeplejersker på hospitaler eller socialrådgivere, familiebehandlere, kontaktpersoner og andre i kommunale forvaltninger.

Supervision og personligt udviklingsarbejde (tidligere egenterapi) tilbydes til psykologer der ønsker at opnå autorisation fra Psykolognævnet samt psykologer der ønsker specialist- eller supervisorgodkendelse fra Dansk Psykolog Forening.

Supervision tilbydes til læger der arbejder med børn, unge, voksne og familier, også med henblik på godkendelse som Specialist i psykoterapi fra Dansk Psykiatrisk Selskab samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Supervisionen kan tilbydes individuelt eller i grupper. Supervisionen kan foregå på supervisandernes arbejdsplads.

Undervisning tilbydes om Lovgivning og etik på såvel børne- og ungeområdet jvf kravene fra Dansk Psykolog Forening (”5.5 Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet, 12 timer”), samt på voksenområdet jvf kravene fra Dansk Psykolog Forening (”10.6 Lovgivning og etik inden for voksenområdet, 12 timer”).