Baggrund

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2000, Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet i 2002, godkendt Specialist i Psykoterapi fra Dansk Psykolog Forening (DP) i 2006, godkendt specialist i Børnepsykologi fra DP i 2009, godkendt Supervisor i Psykoterapi fra DP i 2010 og godkendt Supervisor i Børnepsykologi i 2013.

Ydermere er jeg godkendt Specialiseret Psykoterapeut (også kaldet Vejleder) fra Dansk Psykiatrisk Selskab samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP) i 2006 samt godkendt Supervisor i Psykoterapi fra BUP og DPS i 2010 og godkendt Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri fra Sundhedsstyrelsen i 2011.

Udover psykologuddannelsen har jeg en to-årig psykoanalytisk uddannelse og har i flere år også tilegnet mig viden om eksistentiel tænkning, kognitiv terapi og systemiske principper. Jeg har en grundlæggende psykodynamisk forståelse og anvender systemiske, eksistentielle og kognitive principper hvor det er bedst.

Erfaring

Jeg har 19 års erfaring fra ansættelse som klinisk psykolog / specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien og pædiatrien. Siden september 2018 har jeg ydermere haft ansættelse som børnesagkyndig i Ankestyrelsen. Hertil fra december 2010 funktion som sagkyndig i Styrelsen for Patientklager samt fra december 2020 funktion som børnesagkyndig dommer ved byretterne.

Således har jeg siden 2002 opbygget erfaring med børn, unge og yngre voksne der er triste og opgivende eller har andre følelsesmæssige eller relationelle vanskeligheder. Børn, unge og yngre voksne med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi, personlighedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser som fx autisme og ADHD eller med psykotiske tilstande samt med andre symptomer der medfører henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien. Hertil erfaring med børn og unge med funktionelle/somatoforme lidelser samt alvorlige belastningsreaktioner, samt såvel børn og unge som pårørende til børn og unge med alvorlige somatiske sygdomme. Det kunne være et meget for tidligt født barn, et barn med en alvorlig neurologisk lidelse eller en sjælden sygdom, men også pårørende til børn der pludseligt eller over tid bliver alvorligt syge, og hvor de pårørende bliver forskrækkede og ulykkelige og får krisereaktioner. Jeg har erfaring med familier hvor et barn har været udsat for fysisk eller seksuelt overgreb.

Organisatorisk

Som medinitiativtager til stiftelsen af var jeg indtil 2015 formand for et fagligt selskab i regi af Dansk Psykolog Forening, SPBU, Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge. Desuden var jeg indtil 2015 medlem af Det psykologfaglige uddannelsesudvalg i børne- og ungdomspsykiatri der har opgaver ift Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.