Baggrund

Jeg er uddannet cand.psych. ( = psykolog ) fra Københavns Universitet i 2000, Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet i 2002, godkendt Specialist i Psykoterapi fra Dansk Psykolog Forening (DP) i 2006, godkendt specialist i Børnepsykologi fra DP i 2009, godkendt Supervisor i Psykoterapi fra DP i 2010 og godkendt Supervisor i Børnepsykologi fra DP i 2013.

Ydermere er jeg godkendt Specialiseret Psykoterapeut (også kaldet Vejleder) fra Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP) i 2006 samt godkendt Supervisor i Psykoterapi fra BUP og DPS i 2010 og godkendt Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri fra Sundhedsstyrelsen i 2011 (www.specialpsykologuddannelsen.dk).

Jeg har en to-årig psykoanalytisk uddannelse og har gennem mit kliniske virke og mindre kurser og supervisonsforløb tilegnet mig viden om eksistentiel tænkning, kognitiv terapi og systemiske principper. Jeg har en grundlæggende psykodynamisk forståelse og anvender systemiske, eksistentielle og kognitive principper hvor det er bedst.

Erfaring

Jeg har erfaring fra ansættelse som klinisk psykolog / specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien på forskellige hospitaler og i pædiatrien ( = børneafdelingen) på Skejby i 2002 – 2020. Siden september 2018 har jeg ydermere haft ansættelse som børnesagkyndig i Ankestyrelsen. Hertil fra december 2010 funktion som sagkyndig i Styrelsen for Patientklager og fra januar 2022 sagkyndig i Styrelsen for Patientsikkerhed. Endelig i 2021 – 2022 funktion som klinisk psykolog i Strandbakkehuset, børne- og ungehospice.

Således har jeg siden 2002 opbygget erfaring med børn, unge og yngre voksne der er triste og opgivende eller har andre følelsesmæssige eller relationelle vanskeligheder. Børn, unge og yngre voksne med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi, personlighedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser som fx autisme og ADHD eller med psykotiske tilstande samt med andre symptomer der medfører henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien. Hertil erfaring med børn og unge med funktionelle/somatoforme lidelser samt alvorlige belastningsreaktioner, samt såvel børn og unge som pårørende til børn og unge med alvorlige somatiske sygdomme. Det kunne være et meget for tidligt født barn, et barn med en alvorlig neurologisk lidelse eller en sjælden sygdom, men også pårørende til børn der pludseligt eller over tid bliver alvorligt syge, og hvor de pårørende bliver forskrækkede og ulykkelige og får krisereaktioner. Jeg har erfaring med familier der mister et barn, og hvor alle bliver sorgfulde, såvel søskende som voksne i familien. Jeg har erfaring med familier hvor et barn har været udsat for psykisk, fysisk eller seksuelt overgreb.

Særlig erfaring

Jeg har især beskæftiget mig med udredning og behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser såvel i børne- og ungdomspsykiatrien som på børneafdelingen. Jeg har erfaring med familiebaseret behandling der inkluderer såvel ernæringsbehandling som behandling af de psykologiske faktorer og sociale konsekvenser af spiseforstyrrelsen.

Dertil har jeg i samme periode beskæftiget mig med udredning og behandling af børn og unge med funktionelle lidelser, hvor der ligeledes er de bedste erfaringer fra familiebaseret behandling. Behandlingen kan iværksættes efter at der børnelægeligt er afdækket om der er decideret fysisk sygdom hos barnet der kan forklare symptomerne, og i så fald hvilke symptomer sygdommen kan forklare, og hvilke der skal forstås som funktionelle symptomer.

Organisatorisk

Som medinitiativtager til stiftelsen af, var jeg indtil 2015 formand for et fagligt selskab i regi af Dansk Psykolog Forening, Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge, SPBU (www.spbu.dk). Desuden var jeg indtil 2015 medlem af Det psykologfaglige uddannelsesudvalg i børne- og ungdomspsykiatri der har opgaver ift Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Dertil fra 2021-2023 medlem af det psykoterapeutiske fagnævn i DP, en funktion jeg også havde 2008-2012.